Mua bán đất nền tại Bắc Ninh

1 - 15 của 56
Mua bán Đất nền 86.2 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vạn An

86.2 m2
₫ 2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất công nghiệp 14100 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

14100 m2
₫ 24.86 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phượng Mao

100 m2
₫ 1.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nền 85 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vạn An

85 m2
₫ 2 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 3000000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Đại Đồng Thành

3000000 m2
₫ 250 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Kinh Bắc

82 m2
Đông Nam
₫ 3.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phù Lương

1000 m2
₫ 3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất công nghiệp 40000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

40000 m2
₫ 68 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất công nghiệp 100000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

100000 m2
₫ 165 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nền 86.2 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vạn An

86.2 m2
₫ 1.9 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vạn An

85 m2
₫ 2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 116 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Đồng Kỵ

116 m2
Tây Bắc
₫ 2.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Thị Trấn Phố Mới

100 m2
Tây
₫ 1.56 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Tam Đa

100 m2
Tây
₫ 1 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất công nghiệp 25000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

25000 m2
₫ 37.5 tỷ

12/04/2019