Mua bán đất nền tại Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

1 - 15 của 21
Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 1.13 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 1.05 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
Đông Bắc
₫ 1.1 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nền 400 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

400 m2
₫ 3.2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 900 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất nền 92.5 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Dĩnh Kế

92.5 m2
Đông Bắc
₫ 935 triệu

11/8/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 900 triệu

11/8/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 900 triệu

11/8/2019

Mua bán Đất nền 400 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

400 m2
₫ 3.2 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
Đông Nam
₫ 800 triệu

11/6/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 900 triệu

11/5/2019

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

75 m2
₫ 24 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất nền 93 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Dĩnh Kế

93 m2
Đông Bắc
₫ 960 triệu

11/1/2019

Mua bán Đất nền 93 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Dĩnh Kế

93 m2
Đông Bắc
₫ 960 triệu

10/28/2019

Mua bán Đất nền 93 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Dĩnh Kế

93 m2
Đông Bắc
₫ 1 tỷ

10/28/2019