Mua bán đất nền tại Bắc Giang

1 - 15 của 25
Mua bán Đất công nghiệp 22000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Xã Quang Châu

22000 m2
Tây Bắc
₫ 16 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất công nghiệp 100000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Xã Vân Trung

100000 m2
₫ 165 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Thị Trấn Bích Động

100 m2
₫ 1.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
Đông Nam
₫ 1.55 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất công nghiệp 80000 m2 tại Huyện Yên Dũng

Bắc Giang, Huyện Yên Dũng, Xã Nội Hoàng

80000 m2
₫ 128 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất công nghiệp 80000 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Thọ Xương

80000 m2
₫ 125 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 1.13 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 1.05 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
Đông Bắc
₫ 1.1 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất công nghiệp 60000 m2 tại Huyện Yên Dũng

Bắc Giang, Huyện Yên Dũng, Xã Song Khê

60000 m2
₫ 90 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 900 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
Tây Nam
₫ 900 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 900 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang, Huyện Hiệp Hoà, Thị Trấn Thắng

90 m2
₫ 1.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 400 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

400 m2
₫ 3.2 tỷ

12/03/2019