Mua bán Đất nền tại Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 185
Mua bán Đất thổ cư 175 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

175 m2
₫ 4.025 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 430000 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Xuyên Mộc

430000 m2
₫ 300 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 128 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

128 m2
Đông
₫ 1 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 220 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

220 m2
₫ 2.8 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 175 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

175 m2
₫ 4.375 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 123 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

123 m2
₫ 1.028 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 430000 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Thị trấn Phước Bửu

430000 m2

08/13/2020

Mua bán Đất nền 430000 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Thị trấn Phước Bửu

430000 m2

08/13/2020

Mua bán Đất nền 140 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

140 m2
₫ 3.5 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

100 m2
Đông Nam
₫ 750 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

150 m2
Nam
₫ 950 triệu

08/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 596 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

₫ 2.5 tỷ

08/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 570 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

570 m2
Nam
₫ 4.05 tỷ

08/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 387 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

387 m2
Nam
₫ 2.4 tỷ

08/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

500 m2
Nam
₫ 2 tỷ

08/12/2020