Mua bán đất nền tại Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

31 - 45 của 73
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Xuyên Mộc

100 m2
₫ 460 triệu

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 190 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

190 m2
₫ 750 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

120 m2
Đông Nam
₫ 840 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất nền 120 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

120 m2
Đông Nam
₫ 840 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

120 m2
Đông Nam
₫ 840 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

120 m2
Đông Nam
₫ 840 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất nền 150 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

150 m2
₫ 1.4 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất nền 155 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Thị trấn Phước Bửu

155 m2
₫ 950 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

10000 m2
₫ 32 tỷ

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 6200 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Hoà Hội

6200 m2
₫ 6.5 tỷ

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 505 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

505 m2
Đông Bắc
₫ 2.175 tỷ

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 800 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

800 m2
Bắc
₫ 4 tỷ

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 390 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bông Trang

390 m2
₫ 45 tỷ

01/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 148 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

148 m2
₫ 89 tỷ

01/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

150 m2
₫ 950 triệu

01/09/2020