Mua bán Đất nền tại Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

31 - 45 của 191
Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

500 m2
₫ 2.5 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

500 m2
₫ 2.5 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

500 m2
₫ 2.5 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

500 m2
₫ 2.5 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

500 m2
₫ 2.5 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

500 m2
₫ 2.5 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

₫ 2.15 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

500 m2
Nam
₫ 2.15 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

250 m2
₫ 900 triệu

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

₫ 2.15 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

500 m2
₫ 2 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 220 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

220 m2
₫ 2.8 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

200 m2
₫ 4.5 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 220 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

220 m2
₫ 2.7 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 122 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

122 m2
Tây
₫ 1.234 tỷ

08/03/2020