Mua bán đất nền tại Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 190
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

100 m2
₫ 1.2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

100 m2
₫ 390 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1048 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

1048 m2
₫ 1.86 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

1000 m2
₫ 1.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

150 m2
₫ 950 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

150 m2
₫ 950 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

500 m2
₫ 1.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

150 m2
₫ 950 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

150 m2
₫ 950 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 800 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

800 m2
Đông Bắc
₫ 3.6 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 800 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

800 m2
Đông Bắc
₫ 3.6 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

100 m2
Đông Nam
₫ 750 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

100 m2
Đông Nam
₫ 750 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

200 m2
₫ 700 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

150 m2
₫ 945 triệu

11/19/2019