Mua bán đất nền tại Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 94
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Thị trấn Đất Đỏ

100 m2
₫ 700 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Lộc An

100 m2
₫ 700 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Lộc An

₫ 700 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 179 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Lộc An

179 m2
₫ 720 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Lộc An

100 m2
₫ 700 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Thị trấn Phước Hải

100 m2
₫ 2 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Long Tân

110 m2
₫ 650 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Lộc An

200 m2
₫ 985 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 600 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Lộc An

600 m2
Tây Bắc
₫ 7 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Thị trấn Đất Đỏ

72 m2
₫ 800 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Long Tân

160 m2
₫ 650 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Láng Dài

500 m2
₫ 1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Láng Dài

90 m2
₫ 900 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Phước Hội

100 m2
₫ 900 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Đất Đỏ, Xã Phước Hội

100 m2
₫ 900 triệu

12/12/2019