Mua bán đất nền tại Huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 100
Mua bán Đất thổ cư 496 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Suối Nghê

496 m2
₫ 670 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
₫ 250 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

₫ 270 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
Đông
₫ 250 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
Đông
₫ 250 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
₫ 300 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 14000 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Bình Trung

14000 m2
₫ 2.7 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
Đông
₫ 250 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
Đông
₫ 250 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
₫ 270 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
₫ 270 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
Đông
₫ 270 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
Đông
₫ 250 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
Đông
₫ 250 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Đá Bạc

100 m2
Đông
₫ 250 triệu

11/11/2019