Mua bán đất nền tại An Giang

1 - 15 của 43
Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Châu Thành

An Giang, Huyện Châu Thành, Xã Vĩnh Lợi

130 m2
₫ 900 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 148 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Bình Khánh

148 m2
Bắc
₫ 3.2 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 87.7 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Quý

87.7 m2
Nam
₫ 550 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Bình Khánh

90 m2
Đông Nam
₫ 1.35 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nền 95 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Thới

₫ 1.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 162 m2 tại Huyện An Phú

An Giang, Huyện An Phú, Thị Trấn An Phú

162 m2
₫ 900 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Thành phố Châu Đốc

An Giang, Thành phố Châu Đốc, Vĩnh Mỹ

105 m2
₫ 900 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Xuyên

130 m2
₫ 900 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Thới

100 m2
₫ 1.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Long

105 m2
₫ 1.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Bình

100 m2
₫ 1.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Xuyên

100 m2
₫ 1.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Đông Xuyên

100 m2
₫ 900 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 114 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Xã Mỹ Hòa

114 m2
Tây Bắc
₫ 21.5 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Phước

90 m2
Tây Nam
₫ 1.75 tỷ

12/04/2019