Mua bán Đất công nghiệp tại Đồng Nai

1 - 15 của 15
Mua bán Đất công nghiệp 1400 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Bình

1400 m2
₫ 1.4 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất công nghiệp 83671 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

83671 m2
₫ 125.5 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất công nghiệp 650000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

650000 m2
Đông
₫ 900 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất công nghiệp 1082 m2 tại Huyện Định Quán

Đồng Nai, Huyện Định Quán, Xã Phú Tân

1082 m2
Đông
₫ 700 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất công nghiệp 1001 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

1001 m2
Đông Bắc
₫ 3.04 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất công nghiệp 1400 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Bình

1400 m2
₫ 1.4 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất công nghiệp 39000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hưng Thịnh

39000 m2
₫ 25 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất công nghiệp 51000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

51000 m2
₫ 130 tỷ

05/17/2020

Mua bán Đất công nghiệp 13000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

13000 m2
₫ 25 tỷ

05/16/2020

Mua bán Đất công nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 1.75 tỷ

05/15/2020

Mua bán Đất công nghiệp 1932 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

1932 m2
₫ 10 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất công nghiệp 1324 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Bình

1324 m2
₫ 4.7 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất công nghiệp 24000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Bình

24000 m2
₫ 46 tỷ

05/12/2020

Mua bán Đất công nghiệp 1200 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tân Hiệp

1200 m2
₫ 3.1 tỷ

05/08/2020

Mua bán Đất công nghiệp 1000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Bình

1000 m2
₫ 2 tỷ

05/08/2020