Mua bán Đất công nghiệp tại Bắc Ninh

1 - 15 của 48
Mua bán Đất công nghiệp 4600 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Long Châu

4600 m2
₫ 410 triệu

07/13/2020

Mua bán Đất công nghiệp 28000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Gia Đông

28000 m2
₫ 55 tỷ

07/13/2020

Mua bán Đất công nghiệp 10000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

10000 m2
₫ 19 tỷ

07/13/2020

Mua bán Đất công nghiệp 19000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Gia Đông

19000 m2
₫ 32 tỷ

07/13/2020

Mua bán Đất công nghiệp 10000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

10000 m2
₫ 19 tỷ

07/13/2020

Mua bán Đất công nghiệp 20000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

20000 m2
₫ 350.4 tỷ

07/13/2020

Mua bán Đất công nghiệp 40000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

40000 m2
₫ 73.312 tỷ

07/13/2020

Mua bán Đất công nghiệp 14100 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

14100 m2
₫ 24.86 tỷ

07/13/2020

Mua bán Đất công nghiệp 25000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

25000 m2
₫ 48 tỷ

07/11/2020

Mua bán Đất công nghiệp 100000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

100000 m2
₫ 19 tỷ

07/11/2020

Mua bán Đất công nghiệp 28000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Gia Đông

28000 m2
₫ 56 tỷ

07/10/2020

Mua bán Đất công nghiệp 10000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

10000 m2
₫ 55 tỷ

07/10/2020

Mua bán Đất công nghiệp 1300 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

1300 m2
₫ 85 triệu

07/10/2020

Mua bán Đất công nghiệp 14000 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Long Châu

14000 m2
₫ 35 tỷ

07/10/2020

Mua bán Đất công nghiệp 15000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

15000 m2
₫ 30 tỷ

07/10/2020