Kết quả trang 854 cho Mua bán Căn hộ tại Việt Nam

12796 - 12810 của 15501
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

72 m2
Đông
2
2
₫ 800 triệu

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Thuận Giao

110 m2
3
2
₫ 2.42 tỷ

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

71 m2
Đông
2
2
₫ 700 triệu

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

71 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 891 triệu

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

73 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 650 triệu

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

68 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 690 triệu

06/27/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

103 m2
Tây Bắc
₫ 13 tỷ

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thủ Thiêm

55 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.3 tỷ

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

110 m2
3
2
₫ 5.3 tỷ

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

135 m2
3
2
₫ 5.7 tỷ

06/27/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

103 m2
Tây Bắc
₫ 13 tỷ

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

131 m2
3
2
₫ 5.8 tỷ

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

97 m2
3
2
₫ 5.3 tỷ

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

150 m2
3
3
₫ 6.5 tỷ

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

₫ 5.5 tỷ

06/27/2020