Kết quả trang 696 cho Mua bán Căn hộ tại Việt Nam

10426 - 10440 của 13002
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

52 m2
Đông Nam
2
1
₫ 999 triệu

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

59 m2
1
1
₫ 1.25 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

69 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.3 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

65 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.1 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã Vĩnh Phú

53 m2
2
2
₫ 1.08 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

69 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.3 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

68 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.3 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

47 m2
1
1
₫ 1.123 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

60 m2
2
2
₫ 1.25 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

65 m2
Tây Nam
2
2
₫ 2.1 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

47 m2
1
1
₫ 1.123 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

69 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.3 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

65 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.1 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

65 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.1 tỷ

07/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

83 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 2.98 tỷ

07/27/2020