Kết quả trang 688 cho Mua bán căn hộ tại Việt Nam

10306 - 10320 của 12141
Mua bán căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

132.9 m2
Đông Nam
3
2
₫ 3.9 tỷ

09/15/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

51 m2
Tây Nam
1
1
₫ 970 triệu

09/15/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

50 m2
1
1
₫ 970 triệu

09/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

66 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

09/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

66 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

09/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

66 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

09/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

66 m2
2
2
₫ 780 triệu

09/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ

56 m2
2
2
₫ 779 triệu

09/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

66 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

09/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

50 m2
2
1
₫ 970 triệu

09/15/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

50 m2
1
1
₫ 950 triệu

09/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

66 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

09/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

66 m2
2
2
₫ 1.6 tỷ

09/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 4.6 tỷ

09/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

30 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

09/15/2020