Mua bán Căn hộ tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1 - 15 của 33
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Tích Sơn

70 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.35 tỷ

05/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Tích Sơn

65 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.3 tỷ

05/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

66 m2
2
2
₫ 710 triệu

05/24/2020

Mua bán Căn hộ  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Tích Sơn

₫ 1 tỷ

05/23/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Tích Sơn

75 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.45 tỷ

05/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xã Định Trung

₫ 1.3 tỷ

05/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xã Định Trung

70 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 1.4 tỷ

05/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xã Định Trung

₫ 1.4 tỷ

05/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Tích Sơn

65 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.2 tỷ

05/22/2020

Mua bán Căn hộ  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xã Định Trung

76.4 m2
₫ 1.55 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xã Định Trung

₫ 1.4 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xã Định Trung

₫ 1.4 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xã Định Trung

70 m2
2
2
₫ 1.4 tỷ

05/20/2020

Mua bán Căn hộ  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Tích Sơn

₫ 1.2 tỷ

05/20/2020