Mua bán căn hộ tại Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức

1 - 15 của 49
CĂN HỘ SAIGON METRO PARK, THỦ ĐỨC, CHUẨN BJ NHẬN SỔ HỒNG

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

51 m2
2
₫ 1.5 tỷ

11/29/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

50 m2
₫ 1.95 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

57 m2
₫ 3.36 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

68 m2
2
2
₫ 1.95 tỷ

12/07/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

₫ 2.45 tỷ

12/07/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

60 m2
₫ 1.6 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

67 m2
Đông Bắc
₫ 1.9 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

67 m2
₫ 1.58 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

87 m2
Đông
3
₫ 2.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

67 m2
Nam
2
2
₫ 1.6 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

71 m2
Nam
2
₫ 1.58 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

52 m2
1
1
₫ 1.7 tỷ

12/03/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

67.3 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.2 tỷ

12/03/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

49 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 1.65 tỷ

12/03/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

71 m2
2
2
₫ 1.95 tỷ

12/02/2019