Mua bán căn hộ tại Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

1 - 9 của 9
 Apartment for sale in District Thu Duc

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Linh Trung

60 m2
₫ 2.9 tỷ

12/05/2019

1 bedroom Apartment for sale in District Thu Duc

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Linh Trung

35 m2
East
1
1
₫ 755 triệu

12/05/2019

 Apartment for sale in District Thu Duc

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Linh Trung

234 m2
₫ 8 tỷ

12/05/2019

2 bedroom Apartment for sale in District Thu Duc

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Linh Trung

70 m2
2
2
₫ 1.1 tỷ

12/04/2019

2 bedroom Apartment for sale in District Thu Duc

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Linh Trung

70 m2
2
2
₫ 1.7 tỷ

12/04/2019

2 bedroom Apartment for sale in District Thu Duc

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Linh Trung

40 m2
North East
2
2
₫ 800 triệu

11/27/2019

1 bedroom Apartment for sale in District Thu Duc

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Linh Trung

35 m2
South East
1
1
₫ 765 triệu

11/27/2019

1 bedroom Apartment for sale in District Thu Duc

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Linh Trung

48 m2
1
1
₫ 872 triệu

11/25/2019

 Apartment for sale in District Thu Duc

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Linh Trung

40 m2

11/25/2019