Mua bán căn hộ tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 252
Mua bán căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

55 m2
₫ 9.1 tỷ

10/24/2020

Mua bán căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

₫ 2.45 tỷ

10/20/2020

Mua bán căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

₫ 2.95 tỷ

10/15/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 1.95 tỷ

10/15/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

₫ 1.8 tỷ

10/14/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

₫ 1.9 tỷ

10/12/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

₫ 1.34 tỷ

10/09/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

71 m2
Đông
2
2
₫ 3.35 tỷ

10/09/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 2.35 tỷ

10/08/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 09

₫ 2.35 tỷ

10/06/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

57 m2
1
1
₫ 3.05 tỷ

10/02/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

55 m2
1
1
₫ 3.2 tỷ

10/02/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

₫ 2.6 tỷ

10/01/2020

Mua bán căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

97 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 4.68 tỷ

09/30/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 3.7 tỷ

09/30/2020