Mua bán căn hộ tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 324
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 3.2 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 3.2 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

73 m2
2
2
₫ 3.75 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

98 m2
3
2
₫ 5.3 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

71 m2
Nam
2
2
₫ 3.3 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

95 m2
3
2
₫ 4.35 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

73 m2
2
2
₫ 3.9 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 2.3 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

57 m2
2
1
₫ 3.1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

₫ 4.7 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

118 m2
₫ 2.6 tỷ

02/23/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 3.7 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 2.95 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 3.1 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 5.3 tỷ

02/22/2020