Mua bán căn hộ tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 93
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

44 m2
2
₫ 5.2 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

52 m2
₫ 2.3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

₫ 5.8 tỷ

01/18/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

₫ 2.2 tỷ

01/18/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

₫ 2.3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

71 m2
₫ 3.8 tỷ

01/18/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

93 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 4 tỷ

01/17/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

78 m2
2
2
₫ 2.8 tỷ

01/17/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

57 m2
2
2
₫ 2.6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

69 m2
2
1
₫ 3.85 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

36 m2
1
1
₫ 10 triệu

01/16/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

88 m2
₫ 3.5 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

₫ 4.25 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

₫ 3.2 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

₫ 1.72 tỷ

01/15/2020