Mua bán căn hộ tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 118
TOP
Cần bán căn hộ Góc tuyệt đẹp - Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

76 m2
Nam
2
2
₫ 1.2 tỷ

11/28/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 6

85 m2
2
2
₫ 1.9 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 6

60 m2
₫ 1.3 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

72 m2
2
₫ 1.7 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

81 m2
Nam
2
₫ 3.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

86 m2
2
2
₫ 3.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

73 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.85 tỷ

11/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

61 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.65 tỷ

11/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

61 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.499 tỷ

11/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

61 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.499 tỷ

11/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

61 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.499 tỷ

11/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

55 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 1.35 tỷ

11/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

59 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.499 tỷ

11/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

59 m2
Đông Nam
2
₫ 1.5 tỷ

11/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

73 m2
Đông
2
2
₫ 1.68 tỷ

11/11/2019