Mua bán căn hộ tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 240
TOP
Cần bán GẤP căn hộ Bình Thạnh 2 phòng ngủ giá 1,7 tỷ

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

60 m2
Nam
2
1
₫ 1.7 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

102 m2
2
2
₫ 7.675 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

130 m2
3
2
₫ 9 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

87 m2
2
2
₫ 7.7 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 7.6 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 06

76 m2
Đông
2
2
₫ 1.2 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

60 m2
2
1
₫ 2.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

60 m2
2
1
₫ 2.35 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

65 m2
₫ 2.49 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

66 m2
Đông Nam
₫ 2.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 27

131 m2
3
2
₫ 4.1 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 27

131 m2
3
2
₫ 4.45 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 27

₫ 2.3 tỷ

12/15/2019