Mua bán căn hộ tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 236
Riverfront condo at Sunwah Pearl for Sale - Foreign Quota, High return ...

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

56 m2
Đông
1
0
NgocMai
₫ 3.6 tỷ

11/06/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

55 m2
Đông Nam
1
1
₫ 3.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

95 m2
Đông Nam
2
2
₫ 6.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

55 m2
Tây
1
1
₫ 3.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 27

121 m2
Đông Nam
3
3
₫ 4.276 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

67 m2
Đông Nam
2
2
₫ 3.2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

130 m2
3
2
₫ 9 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

120 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

102 m2
2
2
₫ 7.675 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 27

131 m2
3
2
₫ 4.1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 27

131 m2
3
2
₫ 4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 27

131 m2
3
2
₫ 4.2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 27

131 m2
3
2
₫ 4.15 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 27

131 m2
3
2
₫ 4.2 tỷ

11/20/2019