Mua bán nhà tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 550
Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

54 m2
Tây Nam
1
₫ 1.6 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

50 m2
₫ 1.45 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

53 m2
2
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

53 m2
2
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

97 m2
3
2
₫ 4.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

115 m2
3
2
₫ 3.2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

78 m2
2
2
₫ 3.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

78 m2
2
2
₫ 3.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 3.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

₫ 1.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 3.1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

₫ 1.5 tỷ

11/20/2019