Mua bán căn hộ tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 656
Căn góc Green River 3PN Mặt tiền - 27tr/m2 bao phí

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

78 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 2.1 tỷ

02/17/2020

Căn hộ thông minh

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

64 m2
2
2
₫ 2.2 tỷ

12/23/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

60 m2
2
1
₫ 1.4 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

61 m2
2
1
₫ 1.4 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

61 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

60 m2
2
2
₫ 1.4 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

60 m2
2
2
₫ 1.6 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

65 m2
2
2
₫ 1.8 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

60 m2
2
2
₫ 1.7 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

65 m2
2
2
₫ 1.563 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

66 m2
2
2
₫ 1.8 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

61 m2
2
2
₫ 1.45 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

55 m2
2
1
₫ 1.5 tỷ

02/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

65 m2
2
2
₫ 1.4 tỷ

02/25/2020