Mua bán căn hộ tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 1027
Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

143 m2
Đông Nam
3
2
₫ 5.35 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

118 m2
Nam
3
2
₫ 3.7 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

280 m2
Tây Nam
4
4
₫ 8.2 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

121 m2
Đông Nam
3
2
₫ 5.3 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

115 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 4.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

121 m2
Tây Nam
3
2
₫ 5.35 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

143 m2
Đông Nam
3
2
₫ 5.35 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

115 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 4.8 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

143 m2
Đông Nam
3
2
₫ 5.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

121 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 5.1 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

118 m2
Đông Nam
3
2
₫ 4.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

115 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 3.8 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

121 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

118 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 4.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

118 m2
Đông Nam
3
2
₫ 4.5 tỷ

02/22/2020