Mua bán căn hộ tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 1017
Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

52 m2
Tây Nam
1
1
₫ 2 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

56 m2
Đông Nam
1
1
₫ 3 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

62 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 3 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiên

84 m2
₫ 1.95 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

110 m2
₫ 2.6 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

97 m2
2
2
₫ 2.05 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

89 m2
Đông Nam
2
2
₫ 4.1 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

100 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 4.1 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

143 m2
Đông Nam
3
2
₫ 5.45 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

145 m2
Đông Nam
3
2
₫ 5.6 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

68 m2
Nam
2
1
₫ 19 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

118 m2
Tây Nam
3
2
₫ 4.6 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

121 m2
Tây Nam
3
2
₫ 5.4 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

51 m2
2
1
₫ 2 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

121 m2
Nam
3
2
₫ 5.2 tỷ

02/22/2020