Mua bán căn hộ tại Phường Phú Mỹ, Quận 7

1 - 15 của 224
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

50 m2
2
1
₫ 2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

66 m2
2
2
₫ 2.1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

57 m2
2
2
₫ 2.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

57 m2
2
2
₫ 2.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

57 m2
2
2
₫ 2.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

49 m2
Đông Nam
1
1
₫ 1.899 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

70 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

70 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

23 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

70 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.9 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

57 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 2 tỷ

11/20/2019