Mua bán căn hộ tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1043
TOP
Bán căn hộ đẹp quận 7-ehome 5- the Bridge view

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

54 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 1.9 tỷ

03/27/2020

Ascent Lakeside - Modern living with a Japanese standard

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

146 m2
3
Savills Vietnam
₫ 7.5 tỷ

02/06/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

68 m2
₫ 2.2 tỷ

04/02/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

₫ 980 tỷ

04/02/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

60.7 m2
2
1
₫ 3.2 tỷ

04/02/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

38 m2
1
1
₫ 930 triệu

04/02/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

47 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.9 tỷ

04/02/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

₫ 1.9 tỷ

04/02/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

₫ 1.3 tỷ

04/02/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

56 m2
2
1
₫ 1.8 tỷ

04/02/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

52 m2
2
1
₫ 1.8 tỷ

04/02/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

36 m2
1
1
₫ 930 triệu

04/02/2020