Mua bán Căn hộ tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 230
Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

52 m2
Đông
1
1
₫ 2.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

77 m2
2
2
₫ 2.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

77 m2
2
2
₫ 2.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

90 m2
Đông
3
2
₫ 5.127 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

51 m2
₫ 2.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

₫ 3.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

₫ 2.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

77 m2
2
2
₫ 2.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

68 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 08

₫ 2.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

83 m2
3
2
₫ 2.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 02

114 m2
3
2
₫ 3.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

80 m2
2
2
₫ 1.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

77 m2
2
2
₫ 2.2 tỷ

05/25/2020