Mua bán căn hộ tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 204
Mua bán Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

52 m2
₫ 1.45 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 1.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

88 m2
Nam
3
2
₫ 2.75 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

79 m2
2
2
₫ 2.83 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

76 m2
2
2
₫ 2.128 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

76 m2
2
2
₫ 1.6 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

76 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

78 m2
2
2
₫ 2.7 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

64.5 m2
2
2
₫ 1.35 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

78 m2
2
2
₫ 2.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

40 m2
1
1
₫ 1.6 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

65 m2
2
2
₫ 1.82 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 01

82 m2
3
3
₫ 2.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

83 m2
3
₫ 1.764 tỷ

12/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

83 m2
2
2
₫ 1.7 tỷ

12/16/2019