Mua bán căn hộ tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 78
Mua bán Căn hộ 11 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

55 m2
Đông
11
1
₫ 1.25 tỷ

01/19/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

50 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 1.634 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

90.06 m2
Đông Nam
3
2
₫ 2.2 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

72 m2
2
2
₫ 2.71 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

77 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.249 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

77 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.249 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

68 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

77 m2
2
2
₫ 1.6 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

77 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.249 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

₫ 1.6 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

₫ 2.05 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

69 m2
Tây
2
2
₫ 2.9 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

61 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.9 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

59 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 2.9 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

86 m2
Tây Nam
2
2
₫ 2.57 tỷ

01/14/2020