Mua bán Căn hộ tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 58
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

73 m2
Đông Nam
2
2
₫ 5.3 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

73 m2
Đông Nam
2
2
₫ 5.3 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

52 m2
₫ 7 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

56 m2
Tây Nam
1
1
₫ 3.3 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

73 m2
Đông Nam
2
2
₫ 5.2 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

45.5 m2
Tây
1
1
₫ 1.85 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

33 m2
Đông Nam
1
1
₫ 2.3 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 14

66 m2
2
2
₫ 1.8 tỷ

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 1.3 tỷ

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 5.3 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

76 m2
2
1
₫ 3.35 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

130 m2
3
2
₫ 5.2 tỷ

07/09/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 2 tỷ

07/09/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 9 tỷ

07/09/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

73 m2
2
2
₫ 4.5 tỷ

07/09/2020