Mua bán Căn hộ tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 82
Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

34 m2
1
1
₫ 2.5 tỷ

05/19/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 9 tỷ

05/23/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 2 tỷ

05/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

130 m2
3
2
₫ 5.2 tỷ

05/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

36 m2
Đông
2
1
₫ 650 triệu

05/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 3.8 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 79 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

79 m2
Đông Bắc
79
2
₫ 1.5 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

79 m2
Tây Nam
2
2
₫ 1.5 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

70 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.5 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

69 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 1.5 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 08

70 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.6 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 14

69 m2
Tây Nam
2
2
₫ 3.6 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

69 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.5 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

69 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 3.6 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

51 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 2.9 tỷ

05/21/2020