Mua bán căn hộ tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 69
Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

₫ 7.6 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 14

64 m2
2
2
₫ 1.8 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 14

65 m2
2
2
₫ 1.9 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 14

65 m2
2
2
₫ 1.7 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

72 m2
₫ 2.35 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

120 m2
₫ 6 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

52 m2
₫ 7 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

73 m2
Đông Nam
2
2
₫ 5.2 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

73 m2
Đông Nam
2
2
₫ 5.3 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 14

64 m2
2
2
₫ 1.65 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 14

65 m2
2
2
₫ 1.7 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 14

62 m2
2
2
₫ 1.7 tỷ

01/11/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 7.8 tỷ

01/10/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 2.35 tỷ

01/10/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 4.95 tỷ

01/10/2020