Mua bán căn hộ tại Phường 06, Quận 4

1 - 15 của 104
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

80 m2
Nam
2
2
₫ 4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 12 triệu

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 15 triệu

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

95 m2
2
2
₫ 2.8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

40.71 m2
1
1
₫ 3.3 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

74 m2
2
2
₫ 5.6 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

71 m2
2
2
₫ 5 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

107 m2
3
2
₫ 7.7 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

107 m2
3
2
₫ 8.4 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

30.67 m2
1
₫ 2.25 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

32 m2
1
1
₫ 2.5 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

32 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 2.3 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

66 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 4.65 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

30 m2
Đông Nam
₫ 2.2 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

47 m2
Tây Nam
1
1
₫ 3.1 tỷ

12/02/2019