Mua bán căn hộ tại Phường 06, Quận 4

1 - 15 của 44
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

75 m2
2
2
₫ 4.8 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

65 m2
2
2
₫ 4.3 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

108 m2
₫ 700 triệu

01/14/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

108 m2
₫ 7 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

98 m2
₫ 6.9 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

98 m2
₫ 7.094 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

110 m2
3
2
₫ 5.5 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

288 m2
3
3
₫ 28 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

108 m2
3
2
₫ 7.2 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

288 m2
3
3
₫ 28 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

36 m2
1
1
₫ 2 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

32 m2
1
1
₫ 2 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

36 m2
1
1
₫ 2 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

36 m2
1
1
₫ 2 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

36 m2
1
1
₫ 2 tỷ

01/13/2020