Mua bán căn hộ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 267
Mua bán Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 02

135 m2
4
2
₫ 6.815 tỷ

11/15/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 13

₫ 2.6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

88 m2
2
2
₫ 7.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

80 m2
2
2
₫ 5.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

86 m2
2
2
₫ 7.5 triệu

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

81 m2
2
2
₫ 5.7 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

85.5 m2
2
2
₫ 7.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

80 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 5.6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

92 m2
Đông Nam
3
2
₫ 5.8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

65 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

53 m2
2
1
₫ 3.9 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

310 m2
₫ 21 tỷ

11/14/2019