Mua bán căn hộ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 248
Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

189.5 m2
Bắc
₫ 79.917 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

70 m2
Đông
2
2
₫ 2.9 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

68 m2
Đông
2
2
₫ 3.2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

66 m2
Bắc
2
2
₫ 3.2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

65 m2
Nam
2
₫ 3 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

68 m2
Bắc
2
2
₫ 3.6 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

87 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 6.1 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

65 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 4.3 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

79 m2
Đông Nam
2
2
₫ 4.2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

177 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 18.7 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

88 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7.5 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

69 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 3.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

117 m2
3
2
₫ 5.6 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

117 m2
₫ 5.65 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

56 m2
1
1
₫ 3 tỷ

11/16/2019