Mua bán căn hộ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 262
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

80 m2
2
2
₫ 4.111 tỷ

12/15/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

56 m2
1
1
₫ 3 tỷ

12/15/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

117 m2
₫ 5.65 tỷ

12/15/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

67.5 m2
2
1
₫ 4 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

79 m2
2
2
₫ 4.25 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 2.8 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

80 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 5.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

65 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 4.2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 02

₫ 2.85 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 02

₫ 1.9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 03

86 m2
₫ 2.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

60 m2
₫ 2.3 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

86 m2
2
2
₫ 8 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

72 m2
1
2
₫ 2.75 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

68 m2
₫ 2.35 tỷ

12/13/2019