Mua bán căn hộ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 234
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 05

70 m2
Đông Nam
2
2
₫ 3.85 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

80 m2
2
2
₫ 4.7 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

79 m2
2
2
₫ 4.25 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

189.5 m2
Bắc
₫ 79.917 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 15

₫ 5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 12 triệu

12/10/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

108 m2
₫ 7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

108 m2
₫ 700 triệu

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 2.05 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

98 m2
₫ 6.9 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

90 m2
2
2
₫ 5.4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

69 m2
₫ 3.85 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

49 m2
1
1
₫ 3.3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

92 m2
2
2
₫ 4.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

80.9 m2
2
2
₫ 3.85 tỷ

12/10/2019