Mua bán căn hộ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 198
Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 3.6 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

93 m2
₫ 7.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

81 m2
2
2
₫ 22 triệu

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

65 m2
2
1
₫ 2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

82 m2
2
2
₫ 3.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

100 m2
₫ 6 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 02

93 m2
3
2
₫ 4.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

89 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

72 m2
2
1
₫ 20 triệu

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

56 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 3.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

80 m2
Nam
2
2
₫ 4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

67 m2
2
1
₫ 17 triệu

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 12 triệu

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 15 triệu

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 18

67 m2
2
2
₫ 900 triệu

12/04/2019