Mua bán căn hộ tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 28
Mua bán Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

₫ 32 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

81 m2
Đông Nam
2
2
₫ 3.2 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

171 m2
₫ 18.5 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

100 m2
3
2
₫ 11.4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 100 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

72 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 1.65 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

87 m2
₫ 9 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

97 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 10.4 tỷ

12/03/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

90 m2
₫ 25 tỷ

12/02/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

60 m2
₫ 24 tỷ

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

96.69 m2
3
2
₫ 9.9 tỷ

12/01/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

45 m2
₫ 5.9 tỷ

11/30/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 140 triệu

11/26/2019