Mua bán Căn hộ tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 50
Ban căn hộ - Chung cu Screc - Phuong 12 - Q3-TPHCM

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

92 m2
2
2
₫ 3.93 tỷ

07/13/2020

Biệt thự trên không tại trung tâm quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3

175 m2
Savills Vietnam
₫ 29.446 tỷ

06/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

74 m2
2
2
₫ 3.7 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

76 m2
Bắc
2
2
₫ 3.15 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

81 m2
Bắc
2
2
₫ 3.3 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

74 m2
Đông
2
2
₫ 3.6 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

45.3 m2
Đông
1
1
₫ 2.65 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

74 m2
Đông
2
2
₫ 3.9 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

68 m2
2
2
₫ 2.6 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 13

40 m2
3
3
₫ 4.5 tỷ

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

43 m2
3
3
₫ 6.9 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

76 m2
2
2
₫ 3.2 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

73.8 m2
Đông
2
2
₫ 3.9 tỷ

07/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

74 m2
Đông
2
2
₫ 3.9 tỷ

07/10/2020