Mua bán Căn hộ tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 989
Mua bán Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

72 m2
₫ 3.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

53 m2
₫ 1.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

55 m2
₫ 1.3 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

53 m2
₫ 1.2 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

71.6 m2
₫ 4.253 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

78 m2
2
3
₫ 3.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

72 m2
₫ 3.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 4 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 3.4 tỷ

06/29/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 45 triệu

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

68.3 m2
Đông Bắc
2
₫ 3.334 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

68.3 m2
2
2
₫ 3.34 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

68 m2
2
₫ 3.25 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

60 m2
2
2
₫ 3 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

439 m2
4
4
₫ 5 tỷ

07/04/2020