Mua bán căn hộ tại Phường Bình Khánh, Quận 2

1 - 15 của 38
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

57 m2
2
1
₫ 4.075 tỷ

11/18/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

71.6 m2
2
2
₫ 4.654 tỷ

11/18/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

56 m2
2
₫ 3.64 tỷ

11/18/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

96 m2
3
3
₫ 4.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

60 m2
₫ 3.4 tỷ

11/18/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

79.1 m2
Đông Nam
3
2
₫ 5.7 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

79.1 m2
3
2
₫ 5.7 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

79.1 m2
Đông Nam
3
2
₫ 5.7 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

81 m2
Đông Nam
3
2
₫ 5.879 tỷ

11/16/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

70 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 3.55 tỷ

11/15/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

77 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

80 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 5.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

69 m2
2
2
₫ 40 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

86.7 m2
Nam
2
2
₫ 6.5 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

77 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 5.5 tỷ

11/13/2019