Mua bán nhà tại Quảng Ngãi

1 - 15 của 261
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

56 m2
Đông Nam
2
1
₫ 885 triệu

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

78 m2
Đông
2
2
₫ 2.29 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

50 m2
2
2
₫ 1.65 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

50 m2
2
2
₫ 1.65 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

51 m2
2
1
₫ 1.17 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

78 m2
2
2

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

65 m2
2
2
₫ 1.6 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

53 m2
2
2
₫ 1.6 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

80 m2
3
2
₫ 2.1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

65 m2
1
2
₫ 1.78 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

53 m2
2
2
₫ 1.647 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

72 m2
2
2

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

65 m2
2
2
₫ 1.74 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

52 m2
2
2

11/20/2019