Mua bán căn hộ tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 40
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

73 m2
Tây Nam
2
2
₫ 5.2 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

50 m2
Đông Nam
1
1
₫ 4.05 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

96 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 6.7 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

74 m2
₫ 2.95 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 03

80 m2
₫ 4.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

48 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 3.45 tỷ

02/21/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

70 m2
1
1
₫ 3.8 tỷ

02/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

70 m2
2
2
₫ 4.75 tỷ

02/20/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

72 m2
Đông Nam
2
2
₫ 4.8 tỷ

02/19/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

78 m2
Tây Nam
2
2
₫ 5 tỷ

02/19/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

107 m2
3
2
₫ 5.95 tỷ

02/19/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

56 m2
2
1
₫ 3.9 tỷ

02/19/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

80 m2
Đông Nam
2
2
₫ 5 tỷ

02/19/2020