Mua bán căn hộ tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 59
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

72 m2
2
2
₫ 4.5 tỷ

11/15/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 4.35 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

96 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 6.2 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

56 m2
2
1
₫ 3.9 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

107 m2
3
2
₫ 5.95 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

50 m2
1
₫ 2.7 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

₫ 2.23 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

77 m2
₫ 18.2 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

60 m2
Đông Nam
2
2
₫ 4 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

60 m2
1
1
₫ 4 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

51 m2
₫ 1.75 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

78 m2
2
2
₫ 5.1 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 02

63 m2
₫ 18.3 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 05

52 m2
₫ 13.95 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

120 m2
₫ 21 tỷ

11/12/2019