Mua bán Căn hộ tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 60
TOP
Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

₫ 7.6 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

36 m2
2
1
₫ 1.53 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

₫ 3.2 tỷ

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

65 m2
Đông Nam
2
2
₫ 4.45 tỷ

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

48 m2
3
3
₫ 4.5 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

77 m2
₫ 18.2 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

₫ 2.75 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

96 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 6.7 tỷ

07/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

48 m2
2
1
₫ 3.9 tỷ

07/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

₫ 6.55 tỷ

07/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

₫ 6.55 tỷ

07/10/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

₫ 9.4 tỷ

07/10/2020