Mua bán căn hộ tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 51
Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

50 m2
₫ 17 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

74 m2
₫ 2.95 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 03

80 m2
₫ 4.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

56 m2
2
1
₫ 3.9 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

107 m2
3
2
₫ 5.95 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

96 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 6.2 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

48 m2
Tây Nam
1
1
₫ 3.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

72 m2
Đông Nam
2
2
₫ 4.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

78 m2
Tây Nam
2
2
₫ 4.7 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

70 m2
1
1
₫ 3.8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

77 m2
₫ 18.2 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

51 m2
₫ 1.75 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

85 m2
2
2
₫ 3.9 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

86 m2
2
2
₫ 4.65 tỷ

12/10/2019