Mua bán căn hộ tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 343
The Marq - Sang trọng trên tầm cao mới

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

Savills Vietnam
₫ 8 tỷ

11/25/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

45 m2
1
1
₫ 1.8 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 1.5 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

70 m2
₫ 2.95 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

30 m2
Đông Nam
1
1
₫ 6.9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

103 m2
Đông Nam
2
2
₫ 21.9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

35 m2
Đông
1
1
₫ 6.9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

35 m2
Đông
1
1
₫ 6.8 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

33 m2
Đông
1
1
₫ 6.9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

36 m2
Đông
1
1
₫ 6.8 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

36 m2
Đông
1
1
₫ 6.8 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

31 m2
Đông
1
1
₫ 6.8 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

84 m2
2
2
₫ 9.6 tỷ

12/13/2019