Mua bán căn hộ tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 857
TOP
MUA BÁN DỰ ÁN CĂN HỘ CELESTA TẠI NHÀ BÈ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

50 m2
₫ 2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

74 m2
2
2
₫ 1.92 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

117 m2
Tây Nam
3
2
₫ 2.8 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

94 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 2.5 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

60 m2
2
1
₫ 1.55 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

52 m2
1
1
₫ 1.32 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

62 m2
2
2
₫ 1.75 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

121 m2
3
2
₫ 2 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

94 m2
2
2
₫ 1.75 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

52 m2
1
1
₫ 1.35 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

106 m2
2
2
₫ 2.4 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

60 m2
2
1
₫ 1.55 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

52 m2
2
1
₫ 1.34 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

62 m2
2
1
₫ 1.64 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

60 m2
2
1
₫ 1.6 tỷ

11/13/2019