Mua bán Căn hộ tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 215
TOP
DỰ ÁN WESTGATE TRUNG TÂM PHÍA TÂY HỒ CHÍ MINH

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

59 m2
2
2
PropNex Việt Nam
₫ 2 tỷ

06/01/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

59 m2
2
2
₫ 1.9 tỷ

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

59 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.1 tỷ

08/10/2020

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

70 m2
₫ 1.95 tỷ

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú

116 m2
3
2
₫ 2.5 tỷ

08/10/2020

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

74 m2
₫ 1.95 tỷ

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

60 m2
2
2
₫ 1.8 tỷ

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú

₫ 1.6 tỷ

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

₫ 1.74 tỷ

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

₫ 3.5 tỷ

08/10/2020

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

103 m2
₫ 2.1 tỷ

08/09/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

59 m2
2
2
₫ 2 tỷ

06/06/2020

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

103 m2
₫ 2.05 tỷ

08/09/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

59 m2
Tây
2
2
₫ 1.8 tỷ

08/09/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú

67 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 1.38 tỷ

08/09/2020