Mua bán căn hộ tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 18
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

63 m2
2
2
₫ 513 triệu

11/19/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

43 m2
2
1
₫ 1.2 tỷ

10/09/2017

Mua bán Căn hộ  tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

45 m2
₫ 394 triệu

10/09/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

45 m2
Nam
2
1
₫ 394 triệu

10/09/2017

Mua bán Căn hộ  tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

63 m2
Nam
₫ 541 triệu

10/09/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

45 m2
Đông
2
1
₫ 374 triệu

10/09/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

63 m2
Nam
2
2
₫ 541 triệu

10/06/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

45 m2
2
1
₫ 394 triệu

09/29/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

63 m2
Nam
2
2
₫ 541 triệu

09/29/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

43 m2
2
1
₫ 150 triệu

09/29/2017

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

45 m2
1
1
₫ 364 triệu

08/04/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

45 m2
2
1
₫ 364 triệu

08/01/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

45 m2
Nam
2
1
₫ 364 triệu

07/31/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

45 m2
2
1
₫ 394 triệu

06/19/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

63 m2
2
2
₫ 513 triệu

03/29/2017