Mua bán Căn hộ tại TP.Hải Phòng

1 - 15 của 19
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đặng Cương

100 m2
Đông
2
2
₫ 860 triệu

07/05/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

₫ 6 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 680 triệu

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

151.2 m2
Đông
3
2
₫ 1.25 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Sở Dầu

66 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.7 tỷ

07/03/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Kênh Dương

90 m2
Nam
2
2
₫ 1.8 tỷ

07/03/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Vĩnh Niệm

82 m2
Đông Nam
2
2
₫ 3.4 tỷ

07/03/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Sở Dầu

₫ 1.2 tỷ

07/03/2020

Mua bán Căn hộ  tại Huyện đảo Cát Hải

TP.Hải Phòng, Huyện đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Bà

34 m2
₫ 2.4 tỷ

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Lê Chân

TP.Hải Phòng, Quận Lê Chân, Phường Vĩnh Niệm

78 m2
2
₫ 2.8 tỷ

06/27/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện đảo Cát Hải

TP.Hải Phòng, Huyện đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Bà

₫ 2.2 tỷ

06/26/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Phạm Hồng Thái

50 m2
2
1
₫ 7 tỷ

06/26/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

95 m2
Đông Nam
3
2
₫ 3.5 tỷ

06/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

69 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.6 tỷ

06/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

45 m2
Đông Nam
2
2
₫ 395 triệu

06/24/2020