Mua bán Căn hộ tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 397
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

77 m2
2
2
₫ 2.7 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

₫ 4.99 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

₫ 1.5 tỷ

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

₫ 1.5 tỷ

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

41 m2
4
₫ 2.7 tỷ

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

108 m2
2
2
₫ 19 triệu

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

98 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 2.7 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

₫ 2.5 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

60 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.07 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

61.6 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.9 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

77.4 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 2.281 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

62 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 2 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

88 m2
2
2
₫ 2.6 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

₫ 4.2 tỷ

07/11/2020