Mua bán căn hộ tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 160
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

₫ 2.06 tỷ

01/21/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

37 m2
Tây Bắc
1
1
₫ 800 triệu

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

75 m2
Tây Nam
2
2
₫ 2.437 tỷ

01/18/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

40 m2
₫ 3.5 tỷ

01/18/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

102 m2
₫ 2.7 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

97 m2
Đông Nam
2
2
₫ 4.7 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

68 m2
Nam
2
2
₫ 2.3 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

105 m2
Đông Bắc
₫ 4 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Kim Giang

83 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.57 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

55 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 1.967 tỷ

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

115 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 5.8 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

61 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 1.967 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

60.63 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.724 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

60.63 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.8 tỷ

01/14/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

105 m2
Đông Bắc
₫ 4 tỷ

01/14/2020