Mua bán căn hộ tại Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

1 - 15 của 267
Mua bán Căn hộ 96 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

76.6 m2
96
₫ 3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

84 m2
2
2
₫ 2.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

84.9 m2
2
2
₫ 2.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

85 m2
Đông Nam
2
2
₫ 3.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

58.41 m2
2
₫ 2.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

85 m2
2
2
₫ 3.285 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

73 m2
Tây
2
2
₫ 2.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

91 m2
2
2
₫ 3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

86 m2
2
₫ 4.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

95 m2
1
₫ 3.9 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

95 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 3.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

60 m2
₫ 2.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

50 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 500 triệu

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

70 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 2.8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

116 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 4.3 tỷ

12/04/2019