Mua bán căn hộ tại Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 511
Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

144 m2
3
3
₫ 4.1 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

84 m2
₫ 3.6 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

91.9 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 3.6 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

91.9 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 3.6 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

93.6 m2
Tây Nam
2
1
₫ 3.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

107.7 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 4.7 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

104 m2
Tây Nam
3
2
₫ 4.4 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

93.6 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 3.7 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

91.9 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 3.7 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

106.7 m2
Đông Nam
3
2
₫ 4.6 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

82 m2
3
2
₫ 570 triệu

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

85 m2
2
2
₫ 2.8 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

106 m2
Đông Nam
3
2
₫ 3.3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

106 m2
Tây Nam
3
2
₫ 3.6 tỷ

01/18/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Đại Mỗ

46.5 m2
Tây Nam
2
1
₫ 450 triệu

01/18/2020