Mua bán căn hộ tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 319
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

48 m2
Đông Nam
2
2
₫ 710 triệu

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

55 m2
2
2
₫ 550 triệu

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

79 m2
Đông Nam
3
2
₫ 1.55 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

₫ 2 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

69 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.54 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

91.7 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.35 tỷ

02/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

₫ 931 triệu

02/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

32 m2
Đông Nam
2
2
₫ 600 triệu

02/21/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

71 m2
₫ 1.8 tỷ

02/21/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

58 m2
2
2
₫ 1.25 tỷ

02/21/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 1 tỷ

02/21/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

51.5 m2
Đông Nam
3
3
₫ 4.35 tỷ

02/21/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

₫ 2.818 tỷ

02/21/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

105 m2
Tây Nam
3
2
₫ 3.11 tỷ

02/21/2020

Mua bán Căn hộ 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

₫ 8.1 tỷ

02/21/2020