Mua bán nhà tại TP.Hải Phòng

1 - 15 của 281
Mua bán Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

33 m2
₫ 850 triệu

12/15/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

55 m2
2
₫ 1 tỷ

12/15/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

50 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 600 triệu

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

45 m2
Tây
2
2
₫ 600 triệu

12/14/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

165 m2
₫ 40 triệu

12/14/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

68.6 m2
₫ 1.15 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

61 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

67 m2
2
₫ 1.2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

72 m2
2
2
₫ 1.9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

78 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 1.56 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

91 m2
Nam
3
2
₫ 2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

61 m2
Nam
2
1
₫ 1.46 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

₫ 930 triệu

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

48 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 900 triệu

12/13/2019