Mua bán Căn hộ tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 507
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

43 m2
Đông Nam
2
1
₫ 630 triệu

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

48 m2
Đông Nam
2
1
₫ 650 triệu

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

45 m2
Đông Nam
2
1
₫ 650 triệu

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

44 m2
Đông Nam
2
0
₫ 630 triệu

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

620 m2
Tây Nam
2
₫ 660 triệu

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 1.5 tỷ

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 281 triệu

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 810 triệu

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

31 m2
1
1
₫ 600 triệu

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

₫ 1.37 tỷ

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

₫ 3 tỷ

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 2.3 tỷ

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 1.6 tỷ

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 1.2 tỷ

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 1.69 tỷ

08/08/2020