Kết quả trang 12 cho Cho thuê mặt bằng văn phòng tại Việt Nam

1 - 15 của 287
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 1.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

72 m2
2
2
₫ 1.9 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

30 m2
1
1
₫ 650 triệu

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

45 m2
2
2
₫ 600 triệu

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

48 m2
Đông Nam
2
2
₫ 710 triệu

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

92 m2
3
2
₫ 1.42 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

57 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

₫ 930 triệu

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 1.48 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

71 m2
Đông Nam
3
2
₫ 1.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

86 m2
Nam
3
2
₫ 2 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

61 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.48 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

64 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

60 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.46 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

₫ 2 tỷ

12/10/2019