Mua bán Căn hộ tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 286
Mua bán Căn hộ  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

36 m2
₫ 3.34 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

61 m2
₫ 1.29 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

₫ 1.58 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

30 m2
3
3
₫ 2.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

200 m2
1
1
₫ 500 triệu

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

49 m2
Đông Nam
2
1
₫ 650 triệu

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tương Mai

48 m2
Nam
2
1
₫ 660 triệu

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

43 m2
Tây Nam
2
1
₫ 600 triệu

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

43 m2
Đông
2
1
₫ 690 triệu

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tương Mai

40 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 500 triệu

07/03/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tương Mai

40 m2
Đông
2
2
₫ 500 triệu

07/03/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

₫ 550 triệu

07/03/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

85.56 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.14 tỷ

07/03/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

62 m2
₫ 1.3 tỷ

07/03/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

92 m2
Đông Nam
3
2
₫ 2.2 tỷ

07/03/2020