Mua bán Căn hộ tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

1 - 15 của 271
TOP
Ra hàng tòa K3- tòa cuối cùng dự án The K-Park Văn Phú

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

60 m2
₫ 1.14 tỷ

10/31/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

77.76 m2
Tây Nam
2
2
₫ 1.4 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mộ Lao

101 m2
Tây Bắc
3
₫ 3.35 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

46 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 1.5 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

122 m2
Đông Nam
3
2
₫ 2.9 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Phú La

₫ 2 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

69 m2
Bắc
2
1
₫ 910 triệu

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mộ Lao

141 m2
Tây Nam
3
2
₫ 3.05 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

47.86 m2
Đông
1
₫ 770 triệu

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

74 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.4 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

96 m2
Đông Nam
3
2
₫ 2.15 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

95.5 m2
Tây Nam
3
2
₫ 2.548 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

89 m2
Đông Nam
3
2
₫ 2 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

97 m2
Đông Nam
3
2
₫ 2.1 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

88 m2
Đông Nam
3
2
₫ 2 tỷ

07/13/2020