Mua bán Căn hộ tại Phường Kim Liên, Quận Đống Đa

1 - 15 của 15
Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

32 m2
Tây Bắc
1
1
₫ 1.2 tỷ

07/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

35 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 600 triệu

07/05/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

40 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 500 triệu

07/03/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

115 m2
3
2
₫ 6 tỷ

07/03/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

35 m2
Nam
2
1
₫ 500 triệu

07/01/2020

Mua bán Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

₫ 6.9 tỷ

06/30/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

₫ 500 triệu

06/30/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

30 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 500 triệu

06/29/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

₫ 1.4 tỷ

06/29/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

65 m2
₫ 1.6 tỷ

06/25/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

30 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 500 triệu

06/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

45 m2
Tây Nam
2
1
₫ 650 triệu

06/23/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

30 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 500 triệu

06/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

100 m2
Tây Nam
2
2
₫ 2.35 tỷ

06/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

30 m2
Tây Bắc
1
1
₫ 500 triệu

06/21/2020