Mua bán Nhà tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 - 15 của 257
Mua bán Căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

₫ 1.75 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

85 m2
₫ 1.7 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

₫ 1.75 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

82 m2
₫ 1.75 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

85 m2
₫ 1.7 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

85 m2
₫ 1.75 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

40 m2
1
1
₫ 1.35 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 6 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

170 m2
6
3
₫ 2.6 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

₫ 3.8 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Hàng Bột

30 m2
1
1
₫ 700 triệu

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khâm Thiên

35 m2
1
1
₫ 600 triệu

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

₫ 3.99 tỷ

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Hàng Bột

48 m2
Tây Nam
2
₫ 600 triệu

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

75 m2
Bắc
2
1
₫ 3.6 tỷ

07/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

45 m2
Đông Nam
2
1
₫ 620 triệu

07/11/2020