Mua bán căn hộ tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 40
Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thạc Gián

110 m2
Nam
3
2
₫ 2.85 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thạc Gián

110 m2
Bắc
3
2
₫ 2.8 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

50 m2
₫ 490 triệu

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

25 m2
1
1
₫ 490 triệu

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thạc Gián

94 m2
Nam
2
2
₫ 2.35 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

25 m2
1
1
₫ 490 triệu

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

25 m2
1
1
₫ 490 triệu

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

23 m2
1
1
₫ 490 triệu

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

23 m2
1
1
₫ 490 triệu

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường An Khê

23 m2
1
1
₫ 490 triệu

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường An Khê

23 m2
1
1
₫ 490 triệu

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

31 m2
Bắc
1
1
₫ 760 triệu

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

25 m2
1
1
₫ 490 triệu

11/30/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thạc Gián

94 m2
Nam
2
2
₫ 2.45 tỷ

11/30/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thạc Gián

110 m2
Bắc
3
2
₫ 2.8 tỷ

11/30/2019